خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت و ایمنی غذائی
مجتمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر، با امکانات مطلوب اقامتی، پذیرائی و ورزشی هتل پنج ستاره در محیطی خاطره انگیز، تلاش می نماید خدمات خود را با حداکثر کیفیت در جهت تامین نیازها، انتظارات و افزایش رضایت هر چه بیشتر میهمانان و سایر ذینفعان ارائه نماید.

برای دستیابی به این اهداف، مجتمع متعهد به حرکت در محورهای ذیل است :
  • تلاش مستمر جهت رفاه و آسایش میهمانان
  • طبخ و ارائه غذای سالم، ایمن و بهداشتی                                                                                                   
  • بهبود مستمر فرایندهای مجتمع و توسعه خدمات در راستای تامین نیازها و انتظارات میهمانان
  • توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و جلب مشارکت آنان با ایجاد فضایی مناسب فعالیت، آموزش و ایجاد زمینه های همکاری آنان
  • تعهد به رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی مواد غذایی


سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی ما بر مبنای استاندارد ایزو 9001 (ویرایش سال 2008)، استاندارد ایزو 22000 (ویرایش سال 2005) و سیستم HACCP (ویرایش کدکس سال 2002) و همچنین رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی استوار بوده و نتایج حاصل از رضایت کلیه ذینفعان علی الخصوص میهمانان، پاداشی برای سازمان تلقی می گردد.

این مدیریت مسئولیت استقرار نظام مدیریت کیفیت و حصول اطمینان از درک، پذیرش و اجرای آن توسط کلیه همکاران و نیز بازنگری خط مشی و اهداف کیفی را بر عهده دارد. در این راستا کلیه کارکنان نیز با انجام درست وظایف در چارچوب فرایندهای جاری سازمان مسئولیت کیفیت کار خود را بر عهده دارند.

مسئولیت نظارت بر ایجاد، اجرا، نگهداری و بازنگری سالیانه این سیستم بر عهده نماینده مدیریت است که در این رابطه مستقیما" به مدیر عامل گزارش می دهد.