رستوران آب و آتش
اين رستوران بسيار زيبا مقابل لابی مجلل هتل، با تلفيق فوران آب و رقص آتش در آبنماهای خود، محيطي آرام و دلنشين را جهت برگزاری مراسم فراهم آورده است.