زمین تنیس
این زمین با اندازه های استاندارد زیر نظر فدراسیون تنیس تهران، در محیطی کاملا مناسب، در فضایی روباز قرار گرفته که میهمانان و اعضای محترم استفاده کننده می توانند در صورت نیاز، آموزش های مهارتی و برنامه های تمرینی مورد نیاز خود در این رشته پر هیجان را نیز دریافت نمایند.