پیست اسکیت
پیست اسکیت هتل با ظرفیتی مناسب جهت استفاده میهمانان و اعضا، همچنین برای کودکان و نوجوانان آماده بهره برداری می باشد که در فضای باز و زیبایی قرار گرفته است.