اتاق ها و سوئیت ها
اتاق 2 تخته
این اتاق ها به دو صورت یک تخت 2 نفره یا دو تخت یک نفره در طبقه دوم هتل واقع شده اند و با طراحی برگرفته از رنگ های جذاب، حس آرامش و اقامتی آرام را برایتان به همراه خواهد آورد.

تصاویر اتاق/سوئیت :