اخبار و اطلاعیه ها

آگهی مزایده شهربازی


مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر ( سهامی خاص ) در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از شهربازی لاله واقع در اراک – بلوار آیت الله اراکی اقدام نماید .