آگهی مزایده شهربازی | خبر
بازگشت به قبل ←

مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر ( سهامی خاص ) در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از شهربازی لاله واقع در اراک – بلوار آیت الله اراکی اقدام نماید .

محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد و گشایش آنها : اراک- بلوار آیت الله اراکی مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر- دبیرخانه واحد توسعه و بهره برداری تلفن تماس-33135944 -086


تصاویر خبر :