اتاق ها و سوئیت ها
سوئیت کوچک
شامل سالن نشیمن، اتاق خواب مجزا و امکانات مناسب در طبقات دوم، سوم و چهارم با طراحی زیبا اقامتی بی نظیر را برایتان فراهم خواهد آورد.

تصاویر اتاق/سوئیت :