آمفی تئاتر خیام
آمفی تئاتر خیام با ظرفیت 200 نفر برای برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی، مجهز به سیستم صوت و تصویر جهت جلسات آموزشی احداث گردیده است.