مرکز آموزش علمی کاربردی

شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر با عنایت به اهمیت جایگاه صنعت گردشگری و هتلداری و ضرورت پرداختن به آن به ویژه در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی، و تقویت برند هتل باغ امیرکبیر در سال 1398 مرکز آموزش علمی – کاربردی مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر را پایه گذاری نمود. و ضمن موافقت با تاسیس …

مرکز آموزش علمی کاربردی ادامۀ مطلب »