مرکز آموزش علمی کاربردی

شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر با عنایت به اهمیت جایگاه صنعت گردشگری و هتلداری و ضرورت پرداختن به آن به ویژه در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی، و تقویت برند هتل باغ امیرکبیر در سال 1398 مرکز آموزش علمی – کاربردی مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر را پایه گذاری نمود. و ضمن موافقت با تاسیس مرکز در وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه علمی کاربردی، پذیرش دانشجو از مهرماه 1398 آغاز و نام مرکز علمی کاربردی مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش درج و پذیرش دانشجو در رشته کاردانی هتلداری و رشته کاردانی تشریفات انجام گردید.

این مرکز با هدف ارتقاء سطح مهارت‌ها و افزایش توان تخصصی نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها و مراکز گردشگری و هتلداری و پرورش نیرو‌ها و استعدادهای علاقمند به این صنعت، به برگزاری دوره‌های آموزشی – تخصصی آزاد و تک درس نیز اقدام می‌نماید.

اسکرول به بالا